Missie

De Max vzw wil een volwaardige toekomst bieden aan jongvolwassenen met een beperking die een alternatief zoeken na afloop van de school of voor het reguliere zorgconcept.

Onze missie is het creëren van een warme thuis waar je zoon of dochter graag wil leven, waar vriendschap, liefde en rust aanwezig zijn.  Waar onze kinderen samen met anderen een kwaliteitsvol leven kunnen leiden in een vertrouwde omgeving. 

Een plek waar je kind volgens zijn ritme en gewoontes kan leven en waar jij samen met je zoon of dochter beslist hoe alles verloopt met ondersteuning van professionele begeleiding.

Visie

Onze missie met als doel het realiseren van een kleinschalig en duurzaam woonproject waar jongvolwassenen met een beperking kunnen samenleven.  Deze steunt op volgende visiepijlers die ons nauw aan het hart liggen.

KWALITEITSVOL EN ZELFSTANDIG LEVEN

Als jongvolwassene mag ik zelf mijn leven regisseren en richting geven. Kunnen en mogen beslissen over mijn dagdagelijks leven, rekening houdend met mijn noden en verlangens en deze van de andere jongvolwassen medebewoners van dit project om zo de levenskwaliteit van ieder van ons te garanderen. Door deze zelfstandigheid en de eigen regie komen mijn levenskwaliteit en zelfzorg volledig tot recht.

GELOVEN IN JE EIGEN KUNNEN

Ieder van ons heeft eigen talenten. Als we deze maximaal inzetten, groeit er ongetwijfeld een fijne plek om samen te wonen. Door je talenten te benutten kan je andere jongvolwassen medebewoners helpen en hun inspireren om hun eigen talenten te ontdekken.

VERBONDENHEID EN SOLIDARITEIT

Solidariteit om een eigen regie mogelijk maken betekent dat alle inbreng kan en mag aangewend worden voor en door alle jongvolwassen medebewoners. We onderschrijven het gemeenschappelijk belang, met als doel het welslagen van dit project. Het nastreven van dit gemeenschappelijk doel verbindt ons.

ERBIJ HOREN (INCLUSIE)

Erbij horen betekent dat we elkaar onvoorwaardelijk accepteren zoals we zijn, met respect voor ons anders-zijn. Mogen deelnemen aan de maatschappij met zijn mensgerichte ondersteuning (overheid, lokaal beleid, VAPH, professionele hulpverleners, netwerk,…) en op onze beurt geven wij de maatschappij vorm en kleur.

LAAGDREMPELIG EN DUURZAAM

Wij staan ervoor dat financiële drempels niet doorslaggevend mogen zijn. Dit project is voor iedereen toegankelijk, ongeacht de noden van de jongvolwassenen. Bovendien is dit een duurzaam project dat alleen maar kan groeien.

DYNAMISCH EN CREATIEF STREVEN NAAR EEN DOEL

Het doel is waardig en kwalitatief samenleven. Alleen als de familie, de professionele en vrijwillige begeleiders, de buurt en de jongvolwassen medebewoners dit doel voor ogen hebben, is er voldoende veerkracht om dit project te dragen en verder uit te bouwen. Zo creëren we een dynamisch en sterk netwerk.